Účetnictví

DATA POTŘEBNÁ PRO ARCHIVACI DAT účetní závěrku a výroční zprávu po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají… účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají…...
Publikováno: 22. 01. 2019 Autor: ing. Zbyněk Spurný